Reťazové úväzky a reťazové závesy :

Nachádzajú využitie v ťažkých prevádzkach, náročných na odolnosť viazacích prostriedkov. Poskytujú široký sortiment komponentov pre možnosť zostavenia optimálnych reťazových úväzkov, závesov pre požadovanú manipuláciu s bremenom. Výnimočná variabilita jednotlivých úväzkov a závesov umožňuje bezpečnú manipuláciu s bremenom a zároveň predlžuje ich životnosť, keď pre poškodený komponent nie je nutné vyradiť celý viazací prostriedok, ale vymení sa len poškodený komponent. Sú oveľa odolnejšie voči nešetrnému zaobchádzaniu v porovnaní s oceľovými lanami alebo textilnými viazacími prostriedkami.  Umožňujú viazať bremeno cez ostrú hranu len je nutná redukcia nosnosti. Tiež umožňujú manipuláciu pri vyšších teplotách ako lanové či textilné viazacie prostriedky, maximálne do teploty 400 stupňov Celzia.

Partneri